آلفاباکس


تا200 سال آینده منتظر پیشرفت ایران نباشید

دکتر زاکانی در دانشگاه امام صادق(ع) گفته است:

بزرگان مجلس به ما می گفتند #برجام را #بررسی_نکنید تا آمریکایی ها متوجه #اشتباهات آن نشوند و به ما ضربه نزنند!


اگر چنین چیزی صحت داشته باشه باید تا 200 سال آینده تخیل کمال پیشرفت و توسعه ایران را از ذهن بزدائیم.

دلیلش هم واضحه

چون این مقام مسئول نماینده یک ملته

و این بزرگ مجلس از دل حکومت بیرون نیامده و زائیده حکومت نیست

پس سطح استدراک و فهم ملت در میانگین باید همین قدر و یا کمتر از این بزرگ مجلس باشد....بزرگی که در این فرهنگ و بوم زیست کرده و میکند و بدتر از همه  "بزرگ" مجلس هم به حساب می آید!!!!

اگر چنین است که تصور شده آمریکا هزار هزار شخصیت حقیقی و حقوقی رصدکننده و تحلیل گرش در مسائل ایران و منطقه را خوابانده تا ظریف ما سرشان شیره بمالد...باید بگوییم پیشرفت عقلانی و منطقی ما چیزی با زمان قاجار تفاوتی نداشته و صرفا  به برکت مدرنیته پیشرفت تمدنی داشته ایم...

چه خسرانی بالاتر از این که نمیدانیم سطح واقعی تقابل ما با دشمن چقدر است؟

چه خسرانی بالاتر از این که نمیدانیم هزاران صفحه تحلیل قوی ترین اندیشکده های آمریکایی لایه های مختلف دیپلماسی آمریکا در برجام را از پیش طراحی کرده بود و 90درصد آن وارد متن برجام شد؟

چه خسرانی بالاتر از این که "بزرگان مجلس ما" در این سطح ساده لوح اند ولی مردم آنها را برای حکومت کردن انتخاب کرده اند؟

چه خسرانی بالاتر ازین که  فکر میکنیم هوشمند ترین دیپلمات های اروپایی و آمریکایی راهبردهای آنی و لحظه ای داشته اند تا متنشان خطا بردار باشد؟

چه خسرانی بالاتر ازین که نصف بیشتر نمایندگان به اقرار خودشان متن برجام را یک بار هم نخواندند و نمیدانستند چیست ولی در بیست دقیقه تصویب کردند؟


بدا به حال ما اگر رعیت چنین زعمای بخت برگشته جاه طلب ساده لوح شده باشیم

پیشرفت و توسعه و تولید ثروت و دانش و قدرت ارزانی ملت غیور و سرزنده چین و کره و ژاپن که سبک زندگی اش اسلامی است...ارزانی ملتی که جایگاه خودش و رقیب و دشمنش را در نظام جهانی خوب شناخته است

ارزانی ملتی که رئیسش "مسئول" است...رئیسش سه برابر مردمش میفهمد و کار میکند و ملت را به دنبال خودش به جلو میکشاند....


چه تجارب تکرار شدنی تاریخی دارد این برجام.....

#صفین

#خوارج

#حمقاء

#علی_تنها_مظلوم


منبع این نوشته : منبع
خسرانی ,بالاتر ,مجلس ,پیشرفت ,برجام ,ارزانی ,خسرانی بالاتر ,بزرگ مجلس ,ارزانی ملتی ,بزرگان مجلس ,بالاتر ازین

"امیر" ناکبیر

1- روشنفکر یا منورالفکر حکم بوق جامعه را دارد! اگر جوی آمدو همه را باخود برد وظیفه اش این است که داد بزند و تنبه دهد و روشنگری کند! نه اینکه خود همراه با آن جو مضمحل شده و دم فرو برد و ساری در جریان شود.

2- یکی از مهمترین ملاکات برای فهم واقعی از پدیده های اجتماعی متمایز کردن نفس الخطاء از فاعل مخطی  وفهم مقایس اثرات یک خطا به واسطه فاعل و کننده آن است.

3- اگر روزی یک طلبه ی نامشهورِ جزءِ بی سروسامان در یک گوشه ای ندا برآرد که پیامبر هم ممکن است «سهو» داشته باشد، شاید به جایی برنخورد ولی وقتی آن عالم جلیل القدر و عظیم المنزلة و محدث بزرگ چیزی با عنوان «سهو النبی» را مطرح می کند و رد کنندگان آن را غالی خطاب می کند شیخ مفیدی هم پیدا می شود و  عدم سهو النبی می نگارد و چنان تند و کوبنده تعابیر «هذا الرجل»،«نقصه فی العلم و عجزه»،«لکن الهوی مود لصاحبه» را برای کسی که از بزرگان امامیه و صاحب مهمترین مصنفات حدیثی و علمی است به کار می برد که انسان انگشت به دهان می ماند!

آری این نه برای این است که نسبت دادن چینین اموری به پیامبر اسلام ص در تاریخ سابقه نداشته و شیخ مفید می خواهد با آن مبارزه کند؛ بلکه سر آن این است آنچه به تعبیر شیخ مفید ناسبه و دشمنان پیامبر نقل کرده اند و در طول تاریخ به ایشان نسبت داده و مقام عصمتشان را خدشه دار نموده اند، امروز توسط یک عالم بزرگ و موثر شیعی بیان شده و مقیاس اثر این خطا به واسطه بیان آن توسط ایشان چندین برابر مهمتر از خطای یک ناسبی ضد دین است. به همین دلیل شیخ مفید کسی که امام زمان علیه السلام خطاب به او می فرماید:(ایها الاخ الولی و المخلص فی ودنا الصفی) چنان تعابیر تندی را خطاب به ایشان به کار می برد تا هجمه تخریبی که به واسطه این اشتباه بر مذهب شیعه وارد شده است را جبران نماید.

4- اگر روزی یک شهروند عادی  به رهبری انقلاب نامه بی سلام نگاشت و آتش فتنه و 8 ماه آشوب در کشور را با بیان خود شعله ور نمود و در انتخابات بعد از فتنه نیز مدام به بوق تشکیک و تضعیف شورای نگهبان دمید و جرم و محکومیت فرزندانش را نادیده گرفته و برائت که نجست هیچ، حمایت هم نمود و دنیای فردا را دنیای گفتمان دانست نه موشک و امام راحل را به آسایش طلبی متهم کرد و دم از سازش با آمریکا زد و خاطراتش از سفرهای تفریحی در روزهای عاشورا و تاسوعا را منتشر نمود و فرهنگ اشرافیت را به بهانه سازندگی بر فرهنگ قناعت و ایثار غلبه داد و در دوران حیاتش طوری موضع گرفت که زیر تابوتش عده ای هنجارشکنانه و فرصت طلبانه شعار علیه نظام بدهند، نباید پنداشت که آثار خطای این شهروند عادی هم تراز است با یک مسئول بلند پایه کشوری که از ابتدای انقلاب در رکاب امام راحل بوده است و رکن رکین نظام محسوب می شود. تأثیر یک خطا در محیط اجتماعی حسب شأن و منزلت کننده آن، حساب علی حده ای با نفس خطا و بروز آن از فاعل دیگر دارد.

5- اگر ادب اسلامی و اخلاق دینی حکم می کند پس از مرگ مسلمانی از او بدگویی نکنیم این به معنای به فراموشی سپردن مقایس وسیع اثرات خطاهای او نیست! جو حاکم بر رسانه ملی و نخبگان این ایام بسیار نگران کننده است که چطور تاریخ همین چندماه و چند سال گذشته را به دست فراموشی می سپارند و به وضوح اذهان خواب آلود عموم را از حقائق تلخ روزگار گمراه و غافل می سازند.

غفرالله لنا و له


منبع این نوشته : منبع
ایشان ,بیان ,امام ,نمود ,تاریخ ,خطاب ,امام راحل

"از سمت خدا" تا "حرف تو برف" رسانه ملی!

شب هایی که گذشت ویژه برنامه هایی مانند حرف تو برف و... بهانه ای شد برای این قلم تا گوشه ای از دردهای رسانه ملی را بازگو کند. رسانه ای که متعلق به نظام حاکمیت است و باید به مهمترین پشتوانه های آن یعنی قشر مستضعف و مظلوم جامعه و درد ورنج های آن ها بپردازد ولی زیباترین لحظات مردم را در اختیار برنامه ای چون حرف تو برف قرار می دهد؛

برنامه ای که مثل خیلی از برنامه های دیگر رسانه ملی ما، آنتن زنده آن اختصاص به چند نفر بازیگر و خواننده مشهور و متمول چون امین زندگانی ها و گلاره عباسی ها و شبنم قلی خانی ها و حمید گودرزی ها و بهنام صفوی ها و...... دارد که معلوم نیست نقش این بزرگواران در هنجارسازی های فرهنگی و ارتقاء سلوک انسانی جامعه چه بوده و هست؟!

کسانی که انگار گم شده تاریخ اند و اصلا از این جعبه جادو تصاویرشان در طول سال پخش نشده لذا باید آنتن های زنده رسانه را به این میزان نیز در اختیار آن ها نهاد!

این ها چه کسانی هستند و چه سهمی در ارتقاء زندگی مردم دارند که باید به این میزان به آنها پرداخت!

مهمتر از همه این مجری پرحاشیه کیست و چرا باید مردم لوس بازی های کلیشه ای اش را تحمل کنند؟!

این همه خواننده از فریدون گرفته تا بهنام صفوی چرا و به چه دلیل باید از آنتن زنده رسانه ملی حجم شهرت و درآمدزایی و منفعت طلبی خود را چندین برابر کنند و بعد هم به ریش این نظام و انقلاب که خون هزار شهید به پایش ریخته شده تا امروز این امنیت و اقتدار را دارد، بخندند!!!

گیر ما فقط این چند خواننده و بازیگر نیستند، گیر ما فقدان راهبردهای کلان و اساسی برای استفاده از ظرفیت های اقشار مختلف اجتماع در رسانه ملی است، گیر ما این است که چرا برنامه ای مانند ثریا که به گِل ترین مشکلات کف بازاری مردم می پردازد باید در آن ساعت از شب و با این وقفه  های پی در پی پخش شود ولی بهترین و پرتماشا ترین ساعات رسانه دراختیار کسانی باشد که فقط می خواهند مردم را سر "گرم" نگه دارند!! و هزینه های این گرم شدن سر ملت، پر شدن جیب افراد شهرت طلب و منفعت کسب کن شود!!

این اشکال فقط مختص به این برنامه ها نیست! برنامه های به ظاهر دینی هم نباید صرفاً در اختیار چندکارشناس مطرح باشد. سمت خدای ما با این حجم از مخاطب چرا مهمل چند کارشناس محدود شده است. مگر این کشور کم کارشناس دینی دارد که برنامه های مذهبی ما این چنین محدود شده است به سه چهار کارشناس مذهبی و منبری معروف!!

تا کی رسانه ملی ما باید بی سروسامان باشد در تولید شهرت برای دیگران؟!

و تاکی باید دامن بزنیم به گسست بین بدنه مردم و دستگاه حاکمیت؟! چرا تریبون های رسمی و ملی ما در اختیار ضعیف ترین و مظلوم ترین اقشار جامعه و مشکلات آنها نیست؟ چرا فقط بازیگران و خوانندگان و منبری های معروف و مولتی میلیاردهای معروف و مشهور باید صندلی های رسانه ملی را اشغال کنند؟؟


منبع این نوشته : منبع
رسانه ,برنامه ,مردم ,اختیار ,کارشناس ,معروف ,زنده رسانه ,بهنام صفوی ,آنتن زنده